Ekonomi

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
08.05.2024
Genel Kurul Tarihi
30.05.2024
Genel Kurul Saati
11:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ÇEŞME
Adres
Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
8 – Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli iznin alınması şartıyla Şirket Esas Sözleşmesinin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda müzakere ve karar,
9 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
12 – Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
13 – Yıl karı konusunda müzakere ve karar,
14 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ıncı maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
15 – Dilek ve görüşler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Viking Kağıt 2023 ogk ilan.pdf – İlan Metni
EK: 2
VKING-2023 OGK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mayıs 2024 Perşembe günü, saat 11:30’da, Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.

Şirketimizin mevcut 42.000.000 TL sermayesinin tamamı hamiline paylardan oluşmakta olup, Genel Kurul toplantısında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu